Учебни Програми

Английски език - Провежда се по системи на издателствата Oxford University Press, Pearson Longman или Express Publishing, PONDS.
Руски език - Провежда се по системи на издателствата Солнышко, Солнечный круг.
Френски език - Провежда се по системи на издателствата CLE International, PONDS.
Немски език - Провежда се по системи на издателството Hueber, PONDS.
Италиански език - Провежда се по системи на издателството Nuovo Projetto Italiano.
Испански език - Провежда се по системи на издателството Edelsa, PONDS, CGEL.

ЗА КОНТАКТИ

Централен кооперативен съюз /ЦКС/, София 1000, ул. Г. С. Раковски 99
Тел.: 02/480 47 43
GSM: 0887 860 207

подробно»

езиков център Колумб

НАШИТЕ ПРАЗНИЦИ

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ДЕЦА

Целогодишен курс за ученици в езикови гимназии

Подпомага подготовката в училище и успешното покриване на езиков тест в края на учебната година. Разнообразни методи за успешно овладяване на учебния материал. Тренировъчни тестове през целия курс.

Курсът е за английски, немски, испански и френски език

300 лв. за учебен срок при група 4-10 деца;
Индивидуални занимания: 15 лв. на учебен час 40 мин.
Полуиндивидуални /2-3 деца/: 8 лв. на учебен час от 40 мин.

Целогодишно обучение.

Занятията са от 2 модула по 60 уч. часа. Цена на модул 300 лв.

Занятията се провеждат:
2 пъти седмично по 2 учебни часа или 1 път по 4 учебни часа.

Групите са от 4 до 8 деца.
В цената на курса не са включени учебници и учебни помагала.

Индивидуални занимания – 15 лв./учебен час от 40 мин.
Индивидуални занимания в група 2-3 деца /курсиста/ – 8 лв./учебен час от 40 мин.

Втори чужд език срещу допълнително заплащане:
- испански език
- немски език
- руски език

Езиково обучение за деца от 4 до 7 години

езиков център Колумб- Провеждане на езиковото обучение:
- Занятията са от един час по 50 минути
- 10 занятия месечно, в удобно за родителите и децата време
- Учебната година е от октомври до май, със 7 едномесечни модула, като през лятото се предлагат и интензивни курсове от 3 модула по един месец, но по 3 занятия седмично.
- Активно включване на родителите в учебния процес
- Мултимедийно обучение
- Отстъпки за родители, чиито деца се обучават при нас.

Езиково обучение за деца от 1-ви до 8-ми клас

езикова школа Колумб- Провеждане на езиковото обучение:
- Занятията са по два часа от 40 минути, два пъти седмично
- 10 занятия месечно или 20 часа месечно, в удобно за родителите и децата време.
- Учебната година е девет месеца - от октомври до май с максимум 8 едномесечни модула
- През лятото се предлагат и интензивни курсове от 3 модула по един месец, но до 3 занятия седмично /50 часа месечно/, като учебният план се съставя индивидуално за всеки модул.
- Първокласниците са в самостоятелна група. След първи клас група от пет деца може да включва две деца от втори клас и три деца от трети клас, но винаги преподаването се ориентира към по малката възраст.
- При деца над четвърти клас е възможно да се включват и деца от всички класове до осми в зависимост от нивото им.

Лятно езиково училище за деца

езиков център Колумб- Време на провеждане:
За деца от 4 до 6 години и деца от I-IV клас от 27.05.2016 г. до 30.06.2016 г.
За деца от V-VII клас от 15.06.2016 г- 15.07.2016 г.
За гимназисти от 30.06. до 30. 07 2013 г.
- Ангажираност: сутрешни или следобедни занимания/по избор на родителите/
- 3 пъти седмично по 2 учебни часа
- Групи за деца от 4-5 години, 1-4 клас, 4-7 клас
Цена 180 лв.
Втори чужд език с-щу допълнително заплащане.

Форми на обучение

- Всеки курсист започва обучението си след тест за проверка на входно ниво
- Индивидуална- според удобно за курсиста време
- Полуиндивидуална – до 3 човека
- Групови – 4 – 12 човека
- Дневни - сутрешни и следобедни
- Вечерни- от 18.15 до 21.15 ч.
- Съботно – неделни от 9.15 до 13.15 ч.
- Интензивни – всеки работен ден в рамките на 1 месец
- Детски курсове: - групите се сформират по възраст и след провеждане на езиков тест.